Teze 2010-2011

Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială (teze)

în anul şcolar 2010 – 2011


În baza prevederilor alin. (6) al Art. 57 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005, disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

1) La şcolile şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pe lângă lucrările scrise menţionate mai sus, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba şi literatura maternă indiferent de nivel, filieră, profil, specializare, an de studiu şi formă de şcolarizare.

2) La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare, pe lângă lucrările scrise menţionate mai sus, se susţine lucrare scrisă semestrială şi la limba străină respectivă.

3) În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre disciplinele menţionate în listă. Opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar.

4) În învăţământul special care utilizează curriculumul şcolii de masă se susţin tezele prevăzute pentru învăţământul de masă. În celelalte unităţi de învăţământ special se susţin teze la română şi matematică, începând cu clasa a VI-a.

5) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2010-2011 se susțin, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010.

Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2010-2011 se susțin, de regulă, până la data de 20 mai 2011.

La clasa a VIII-a, în semestrul al II-lea, tezele se vor susține până la data de 13 mai 2011, iar la clasa a XII-a/a XIII-a, tezele se vor susține până la data de 29 aprilie 2011.

Pentru anul şcolar 2010-2011 lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestrială este prezentată în continuare.

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL Clase

Disciplinele la care se susţin teze în anul şcolar 2010 – 2011

Clasele a V-a – a VII-a

1.Limba română

2.Matematica

Clasa a VIII-a

1.Limba română

2.Matematica

3. Istorie/Geografie (la alegere)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top