Consiliu profesoral

Joi, 30 ianuarie 2014, orele 12.00, are loc Consiliul profesoral de validare a situaţiei şcolare  la disciplină şi învăţătură.

Colegii care se pot deplasa la şcoală sunt rugaţi să încheie mediile. Pentru elevii care constituie cazuri speciale ( corigenţe, elevi cu absenţe multe, cu probleme medicale, elevi care nu au dat examene  la instrument, alte situaţii bine motivate), încheierea situaţiei şcolare se va realiza în prima săptămână a semestrului al II-lea.

Directiunea Liceului de Arta” Carmen Sylva” Ploiesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top