Important prinvind probele de aptitudini

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND PROBELE DE APTITUDINI


1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

2. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la cele două probe.

3. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 2, este 6 (șase).

4. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de aptitudini.

5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic NU SE ADMIT CONTESTAȚII.


Precizările 1-6 sunt conforme Anexei 3 la OMEN nr. 4432/29.08.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, și conform Art. 3 din OMECS nr. 5082/31.08.2015.

Scroll to top