Transparenţa veniturilor salariale

Lista funcţiilor din Colegiul de Artă “Carmen Sylva” Ploiești
în vederea asigurării transparenţei veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea –
cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice:

 

DOCUMENT FORMAT PDF