BAC 2018 Probele de competențe

ANUNŢ IMPORTANT!

 

La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, candidaţii se vor prezenta cu 30 minute înainte de ora programată.

Accesul candidaților în săli este permis numai pe baza actului de identitate.

Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către presedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

 

Art. 48 alin. (2) din Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2011 – Anexa 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale


COLEGIUL DE ARTĂ “CARMEN SYLVA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE
DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Data: 12-02-2018
Comisie SUBCOMISIE LR1

DOWNLOAD PDF

REPARTIZARE PR A_feb2018
Scroll to top