CONCURSUL DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL, sesiunea 2019, seria a XIV-a

ANUNŢ
În vederea desfăşurării CONCURSUL DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL, sesiunea 2019, seria a XIV-a

1. Au fost postate se site-ul I.S.J.Prahova (www.isj.ph.edu.ro) următoarele documente:
 CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI;
 PROGRAMUL ORAR AL ÎNSCRIERILOR (DEPUNEREA PORTOFOLIILOR- a se citi nota din subsol)
 METODOLOGIA DE CONCURS OMECTS 5549/06.10.2011;
 ADRESA PENTRU ÎNSCRIERILE ON-LINE – http://cneme.edu.ro/inscriere/
 Opis (model), cerere de înscriere (model), fişa de evaluare

2. Pentru seria a XIV-a sunt scoase la concurs 100 de locuri, conform metodologiei în vigoare.
3. Lista cu toţi candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie on-line se va afişa la avizierul ISJ Ph.
Notă:
o Documentele vor fi aşezate în portofoliu conform opisului oferit ca model;
o Dosarul va conţine obligatoriu fişa de evaluare completată la rubtica autoevaluare

Scroll to top