Rezultatele probelor de aptitudini – admitere clasa a IXa

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND PROBELE DE APTITUDINI

*  Media minimă de promovare a testelor de aptitudini, calculată cu două zecimale, fără rotunjire este  6 (șase).
*  La probele de aptitudini pentru profilul artistic NU SE ADMIT CONTESTAȚII.

* Precizările sunt conforme Anexei 3 la OMEN nr. 4948/2019 privind Metodologia de organizare și desfășurare a probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, și conform Art. 3 din OMECS nr. 5082/31.08.2015.

* Admiterea la clasa a IX-a an școlar 2020-2021 la Colegiul de Artă « Carmen Sylva » Ploiești (toate specializările) se realizează după Evaluarea Națională 2020, prin calcularea mediei finale conform Ghidului Candidatului  (art.8)


Sectia muzică


Sectia Arte Plastice


Sectia Arhitectura


Scroll to top