Contestații Bacalaureat 2020

CONTESTAȚIILE SE DEPUN PE BAZA CĂRȚII DE IDENTITATE


CERERE CONTESTATII PDF


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR
Contestațiile la probele scrise ale examenului de bacalaureat se depun la centrul de examen sau se transmit prin mijloace electronice la adresa de email  ce116ReginaMaria@gmail.com conform datelor și intervalelor orare precizate în calendar
30 iunie 2020 , 16.00-20.00
1 iulie 2020 , 8.00-12.00

Conf. OMEC 4307 /21.05.2020
Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice
contestatii, completează, semnează și depun /transmit o declarație-tip in care mentioneaza faptul ca au luat la cunostință faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere , după caz. De asemenea, aceștia sunt rugati sa transmită în mail un număr de telefon la care vor fi contactați. In cazul candidatului minor, declarația tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia.
Președinte,
PAVEL IULIANA GEANINA


Calendar Vizualizare Lucrări

Scroll to top