Sectia de muzica

REZULTATELE  EXAMENULUI  DE  DIFERENȚĂ  – MUZICĂ SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2020

 

Nr. crt. Numele  și  prenumele Clasa Specialitatea Admis/Respins
1. ENUȚĂ  YANIS  MIHAIL III Vioară ADMIS
2. POENARU  LUCA VIII Corn ADMIS
3. DUMITRESCU  DELIA X Canto  tradițional RESPINS
4. SISU  ANDRA  EVELINA X Vioară ADMIS
5. SISU  CARLA  TEODORA X Vioară ADMIS
6. ZAMFIR  CEZARA XII Chitară clasică ADMIS

 

NOTĂ: 

LA  EXAMENELE DE  APTITUDINI  NU  SE  ADMIT  CONTESTAȚII,  CONFORM  OMEN    4432/29.08.2014 ȘI  OMECTS  5569/07.10.2011(Art.17-20).

Scroll to top