examene_evaluari

REZULTATELE EXAMENULUI DE DIFERENȚĂ – ARHITECTURĂ ȘI ARTE PLASTICE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Conform  OMECTS nr. 5569/7.10.2011-  Regulamentul  privind organizarea si funcționarea învățământului preuniversitar de artă și ROFUIP, nr. 5.079/2016, cu modificările și completările ulterioare :

– La probele de testare a aptitudinilor, la probele de aptitudini pentru

admiterea în liceu, precum și la examenele de diferență la disciplinele practice de

specialitate nu se admit contestații;

– Nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5 (cinci);

– Media finală minimă  de promovare este 6 (șase)

DIFERENŢE

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Clasa a VI-a  B (arte plastice)

Pag.1

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului

 

Studiul formelor în desen

1

Studiul formelor în culoare

2

Studiul formelor în volum

3

Istoria artei

4

MEDIA GENERALA ADMIS/RESPINS
Media Media Media Media
1. VASILE IANIS MIHAI 7 8 7 1 RESPINS
2. SZABO MARIA GEORGIA 8 9.50 9 6 8.12 ADMIS
3. MOCANU SARA MARIA 8 8.50 8 8 8.12 ADMIS
4. PĂNESCU ANASTASIA IOANA 7.50 8.50 8.50 4 RESPINS

 

DIFERENŢE

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Clasa a X-a  B (ARTE PLASTICE)

 

Numele şi prenumele elevului

 

Studiul formelor în desen

1

Studiul formelor în culoare

2

Studiul formelor în volum

3

Compozitie

4

Ed. Vizuală

5

Perspectiva

6

Istoria artei

7

MEDIA GENERALA ADMIS/

RESPINS

Media Media Media Media Media Media Media
MIHAI IOAN SORIN 7 7 8 8.50 5 7 9 7.35 ADMIS
ZAMFIR MIHAI AURELIAN 6.50 6 6 6.50 4 7 3 RESPINS
PECHIANU BIANCA 7 7 7 4 5.50 6 7 RESPINS
PANDREA VLAD DANIEL 6 8 8.50 7.50 4.50 6 6.50 RESPINS
COJOCARU AUGUSTIN -ANDREI 6 6 6 7 6 3.25 RESPINS
ŞERBAN BIANCA GEORGIANA 6.50 6 8 4 6 4 RESPINS
PĂUN CĂTĂLINA IOANA 8.50 9 8 9.50 6 6 7.83 ADMIS

DIFERENŢE

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Clasa a X-a  C (ARHITECTURĂ)

 

Numele şi prenumele elevului

 

Studiul formelor în desen Studiul formelor în culoare Studiul formelor în volum Desen proiectiv R.O.F.A. Crochiuri Istoria artei Educaţie vizuală MEDIA GENERALA ADMIS/

RESPINS

media media media media media media media media
NICOLAE ANDRA 7 6 6 5.50 6 6 1 5 RESPINS
SORESCU STELIAN ANDREI 6 6.50 7.50 8 8 4 1 RESPINS
PĂDURARU ALEXANDRU GABRIEL 6 6.50 6 6.50 6 6 7.50 5 6.18 ADMIS

 

Scroll to top