Calendarului evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a 2020-2021.

PDF

 

ORDIN Nr. 3.462
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor
nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a
in anul scolar 2020-2021

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
in baza prevederilor art. 74 alin. (2)-(4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile ulterioare,

ministrul educatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aproba Calendarul de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2020-2021, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul educatiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Bucuresti, 9 martie 2021.
Nr. 3.462.

ANEXA

CALENDARUL

de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor
a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2020-2021

1. Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
Scris – Limba romana – 20 aprilie 2021
Scris – Limba materna – 20 aprilie 2021
Citit – Limba romana – 21 aprilie 2021
Citit – Limba materna – 21 aprilie 2021
Matematica – 22 aprilie 2021
Scris – Citit – Limba romana pentru minoritatile nationale – 23 aprilie 2021
2. Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
Limba romana – 18 mai 2021
Matematica – 19 mai 2021
Limba materna – 20 mai 2021
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
Limba si comunicare – 12 mai 2021
Matematica si Stiinte ale naturii – 13 mai 2021

Scroll to top