Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învatamantul liceal pentru anul școlar 2021-2022

Anexa nr. 2/ ORDIN nr. 5.457 din 31 august 2020 cu modificările și completările ulterioare

 

I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învatamantul
liceal pentru anul școlar 2021-2022
Media de admitere, pe baza careia se realizeaza înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolventilor
învatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata între media generala la evaluarea
nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generala de
absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*
unde:
MA = media de admitere;
ABS= media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN= media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a.

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învatamantul liceal
vocational, profilul artistic, pentru anul școlar 2021-2022
Pentru profilul artistic, media finala de admitere se calculeaza astfel:
(3 APT+ MA)/4 = MFA,
unde:
APT= nota finala la probele de aptitudini;
MA= media de admitere (calculata conform Punctului I);

MFA = media finala de admitere.

 

Link catre site-ul informativ “Admitere 2021”

 

 

Scroll to top