Rezultatele probelor vocaționale 2021Conform ordinului nr 4457 din 31 august 2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022:

  1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5(cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate la fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.
  2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I-a și a II-a.
  3. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (șase)
  4. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menționat la cel puțin una dintre probele de aptitudini.
  5. La probele de aptitudini pentru profilul artistic nu se admit contestații.
Scroll to top