Rezultate proba de aptitudini muzică sesiunea Iunie 2021, clasa a V-a

ANUNȚ IMPORTANT 

ELEVII DECLARATI ADMIȘI IN CLASA A V-a  AN ȘCOLAR 2021-2022   CARE VIN DE LA ALTE UNITĂȚI ȘCOLARE, SUNT RUGAȚI SĂ  VINĂ LA SECRETARIAT PENTRU A LUA CERERILE DE TRANSFER

A N U N Ț  FOARTE , FOARTE  I M P O R T A N T 

LA PROBELE DE APTITUDINI (MUZICĂ, ARTE PLASTICE) NU SE ADMIT CONTESTAȚII  conform Ordinului nr. 5569/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă – art. 20.

Scroll to top