ANUNT- Concursul de ocupare a postului didactic incomplet vacantat pe parcursul anului şcolar 2021-2022, disciplina EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

Concursul de ocupare a postului didactic incomplet vacantat

pe parcursul anului şcolar 2021-2022, disciplina EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ,

14 ore/ TC, nivel gimnazial, mediul urban, vacant/rezervat pe perioadă determinată

 

 

Componenţa catedrei vacante/rezervate (14 ore):

 • 10 ORE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ- ŞCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ MUNICIPIUL CÂMPINA
 • 4 ORE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ- COLEGIUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEŞTI

Organizator:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ MUNICIPIUL CÂMPINA

Adresă: Str. Calea Doftanei nr. 13, Câmpina, Prahova 105600

Email scoalacentralaph@gmail.com

Telefon/fax  secretariat: 0244337171; 0736338808

 

Perioada de concurs: 22.11.2021-26.11.2021 (în conformitate cu adresa ISJPH nr. 5419/17.11.2021)

 

Legislaţie specifică:

 • Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 2: Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022
  • Anexă: Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022
 • Ordinul nr. 3165/21.01.2021 pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2021 – 2022
 • Ordin nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • ORDIN nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

 

Modele de subiecte:

https://variante-subiecte-examene.blogspot.com/2020/08/subiecte-educatie-tehnologica.html


Nr. 3425/19.11.2021

 

 

CALENDARUL

de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a postului didactic incomplet vacantat pe parcursul anului şcolar 2021-2022, disciplina EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, 14 ore/ TC, nivel gimnazial, mediul urban, vacant/rezervat pe perioadă determinată

(perioada 22-26.11.2021)

 

          19-24.11.2021, ora 12.00Înregistrarea cererilor/ dosarelor de concurs ale candidaţilor la secretariatul Şcolii Gimnaziale Centrale Municipiul Câmpina, în conformitate cu prevederile art. 2, (1), art. 4 (1), (2)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020, art. 7 şi art. 23 din Metodologia … aprobată prin ordinul MEN nr. 4959/02.09.2013;

modelul de cerere tip de înscriere la concurs– anexa 1/ Metodologia … aprobată prin ordinul MEN nr. 4959/02.09.2013;

– la înscrierea la concurs/testare, candidaţii prezintă obligatoriu şi cazierul judiciar/ art. 4 (1)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020;

– înscrierea candidaţilor la concurs se poate realiza şi electronic/e-mail scoalacentralaph@gmail.com/ art. 4 (2)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020;

 

19.11.2021Constituirea comisiilor de concurs la nivel de unitate de învăţământ/asocieri temporare de unităţi prin hotărârea consiliului/consiliilor de administraţie şi decizia directorului;

 

24.11.2021, orele 12-00-14.00Validarea dosarelor candidaţilor la concurs.

24.11.2021, ora 14.00Afişarea listei candidaţilor cu dosare valide (posibilitate anonimizare* candidaţi: iniţiala numelui_data naşterii_ultimele 6 cifre din CNP; *se va specifica în cererea de înscriere optiunea de anonimizare).

 

25.11.2021, ora 12.00– Susţinerea probei scrise de către candidaţii cu studii corespunzătoare (durata probei este de 4 ore) şi de candidaţii fără studii corespunzătoare (durata probei este de 3 ore)/ art. 4 şi 5-OMEN nr. 4959/02.09.2013;

Susţinerea interviului de către candidaţii fără studii corespunzătoare (după evaluarea lucrării scrise);

!!! Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat constau în probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării/ art. 1 (1)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020;

                         Prevederile Ordinului  nr. 5574/17 septembrie 2020 se completează cu prevederile Metodologiei/ aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013, în condiţiile în care acestea nu contravin.

                   !!! Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar art. 1 (2)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020;

                   !!! În condiţiile prevăzute la alin. (1)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020, pentru angajare pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

         25.11.2021, ora 17.00Afişarea rezultatelor candidaţilor la concurs;

    

         26.11.2021, orele 08.00-10.00–Înregistrarea contestaţiilor la secretariatul unităţii; se pot înregistra şi electronic/e-mail scoalacentralaph@gmail.com/ art. 4 (2)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020;

 

 26.11.2021, orele 10.00-12.30Recorectarea lucrărilor contestate şi afişarea rezultatelor finale ale candidaţilor;

 

26.11.2021, orele 14.00Validarea concursului de către consiliul de administraţie al unităţii şcolare, repartizarea candidatului, emiterea deciziei de numire şi încheierea contractului de muncă;

– Completarea de către secretariatul unităţii a machetei privind situaţia normării/încadrării personalului didactic;

– Transmiterea la ISJ Prahova a listei/listelor personalului repartizat şi a machetei privind situaţia normării şi încadrării personalului didactic.

 

                   !!! Candidaţii depun obligatoriu la unitatea de învăţământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă în baza rezultatelor obţinute la concurs/testare, certificatul de integritate comportamentală prevăzut de Legea nr. 118/2019, în situaţia în care nu au prezentat acest document la înscrierea la concurs/testare/art. 4 (3)/ Ordin  nr. 5574/17 septembrie 2020;

 

DIRECTOR : PROF. DUMITRAŞCU FLORENTINA

SECRETAR ŞEF : POPA EUGENIA LUMINIŢA

 

 

 

 

 

 

Scroll to top