Concursul de ocupare a postului didactic vacant la nivelul unității, disciplina PIAN-COREPETIȚIE,  nivel primar, mediul urban, vacant/rezervat pe perioadă determinată

ANUNT

Ref.: Concursul de ocupare a postului didactic vacant la nivelul unității, disciplina PIAN-COREPETIȚIE,

 nivel primar, mediul urban, vacant/rezervat pe perioadă determinată

 

 

Organizator:

COLEGIUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA”PLOIEȘTI

Perioada de concurs: 24.11.2021-26.11.2021(în conformitate cu adresa ISJPH nr. 4998/16.11.2021)

 

Legislaţie specifică:

 • Ordin nr. 5.975/9.11.2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 1 [arhivă RAR]: P R O G R A M E L E pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
  • Anexa 2: Lista disciplinelor pentru care au fost aprobate programele pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
 • Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022
  • Anexă: Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022
 • Ordinul nr. 3165/21.01.2021 pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2021 – 2022
 • Ordin nr. 5.574/17.09.2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • ORDIN nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
Scroll to top