ȘCOALA ALTFEL 2023

Înscriere – Clasa pregătitoare 2024

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CLASELOR PREGĂTITOARE
NR. CLASE PREGATITOARE – 2
NR. ELEVl- 22/CLASĂ ,   TOTAL: 44 ELEVI

18-27 martie 2021 – înscrierea candidaților
Dosarele se depun la secretariatul unitatii de învățământ între orele 9-16.

Dosarul trebuie sa contina:
– cerere , descărcați aici ,
– declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale pentru ambii parinti, descărcați aici
– copie certificat de naștere copil,
– copie carte de identitate părinți/tutori.

29 martie – desfășurarea probei

1 aprilie (după ora 12:00) – afisarea rezultatelor

Procedura de evaluare Format PDF 

Conform ORDIN nr. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea invătământului preuniversitar de artistic, la probele de aptitudini nu se admit
contestatii.

Scroll to top