Admitere clasa pregatitoare

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CLASELOR PREGĂTITOARE

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CLASELOR PREGĂTITOARE
NR. CLASE PREGATITOARE – 2
NR. ELEVl- 22/CLASĂ ,   TOTAL: 44 ELEVI

Format PDF aici

19-24 februarie 2021 – înscrierea candidaților
Dosarele se depun la secretariatul unitatii de învățământ, în baza unei programări
telefonice, la nr. 0244/525786, între orele 9-16.

Dosarul trebuie sa contina:
– cerere , descărcați aici ,
– declaratie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale pentru ambii parinti, descărcați aici
– copie certificat de naștere copil,
– copie carte de identitate părinți/tutori.

 1.03. 2021-Afișare rezultat cu ADMIS/RESPINS – pe site și la sediul colegiului, după orele 12,00

Procedura de evaluare Format PDF 

Conform ORDIN nr. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea si functionarea inviitiimantului preuniversitar de artii, la probele de aptitudini nu se admit
contestatii.

Scroll to top