Transfer

Transferul de la altă unitate de învățământ la Colegiul de Arte „Carmen Sylva” se poate face numai în limita locurilor disponibile, dacă acestea există. La transfer se vor face echivalări și se vor da examene de diferență.

Aceste examene se stabilesc în funcție de locurile sunt disponibile.


Probele de diferente se dau in funcție de anul în care se face transferul.


Acte necesare pentru înscriere transfer intersemestrial

  • copie după certificatul de naștere
  • adeverință de la școala de proveniență din care să rezulte că elevul a promovat semestrul I, media de promovare și nota la purtare
  • caracterizare semnată din partea dirigintelui, cu ștampila școlii
  • dosar de încopciat

Acte necesare pentru transfer între ani școlari

  • copie după certificatul de naștere
  • adeverință de la școala de proveniență din care să rezulte că elevul a promovat semestrul I, media de promovare și nota la purtare
  • caracterizare semnată din partea dirigintelui, cu ștampila școlii
  • dosar de încopciat
Scroll to top