Concursul OUT OF THE BOX

Concursul OUTSIDE THE BOX se adresează atât elevilor din şcolile şi liceele cu profil artistic, cât și elevilor care
provin din unitățile de învățământ de masă preuniversitar, pentru următoarele secțiuni:
A R H I T EC T U R Ă / G R A F I C Ă / F OT O G R A F I E / F I L M D E SC U RT – M E T R A J
Scopul acestui concurs este acela de a stimula creativitatea elevilor. Este încurajată explorarea unor idei cât mai
variate și curajoase.
Procesul de jurizare ține cont de specificul instituțiilor de învățământ din care provin elevii.
Astfel, fiecare secțiune este divizată în două categorii:
• Categoria A – pentru elevi din licee și școli cu profil artistic
• Categoria B – învățământ de masă

REGULAMENT
Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești organizează concursul Out of the Box, la care sunt invitați să participe
elevi ai instituțiilor preuniversitare cu profil de specialitate pentru categoria A și elevi din celelalte instituții de
învățământ pentru categoria B.

Concursul din acest an:

Înscrierea participanților se va face prin completarea formularului: https://forms.gle/nfEhZBzpzxoRe7kt7 până la data de 31 martie 2024.

Regulamentul Concursului OUT OF THE BOX, ediția a II-a, Ploiești 2024 COLEGIUL DE ARTĂ CARMEN SYLVA PLOIEȘTI

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
Criterii de evaluare:
• Acuratețea reprezentărilor grafice;
• Inventivitatea soluțiilor propuse;
• Respectarea temei propuse.
Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestare.

EDIȚII PRECEDENTE

Rezultate concurs “Outside the box”

Scroll to top