Ceramica

Atelierul de ceramica

Ceramica este un material obținut prin modelarea și arderea argilelor. Aceeși denumire se dă și artei și tehnicii de fabricare a obiectelor prin modelarea și arderea argilelor, denumită și arta ceramicii, precum și obiectelor de argilă făcute prin omogenizarea amestecului plastic, modelarea, decorarea, smălțuirea, uscarea și arderea lui.

Ceramica sau arta de a executa obiecte din lut ars, a fost una dintre cele mai timpurii forme de meștesug artistic. Termenii de olar sau ceramist sunt folosiți pentru a descrie o persoană care lucrează cu argila arsă. Ceramistii de astăzi pot utiliza vechile metode de prelucrare cu mâna a argilei și de ardere la foc deschis, sau pot folosi o roată a olarului actionată fie electric sau manual, cuptoare cu gaz precum și diverse combinatii ale acestor tehnici pentru a obține adevărate opere de artă.


Materiile studiate la secția de ceramica pe parcursul celor 4 ani de studiu sunt :

  • Studiul formelor prin desen
  • Studiul formelor prin culoare
  • Studiul formelor prin volum
  • Crochiuri
  • Compozitie
  • Perspectiva
  • Atelierul de specialitate (clasele a XI-a si a XII-a)
  • Istoria Artelor
Scroll to top