Documente generale

Orar 2016-2017

Orarul va fi actualizat si afisat la sectia Informatii de pe site-ul nostru.

Orar 2016-2017 Colegiul "Carmen Sylva" Ploiesti

Documente


 Statutul Elevului aprobat prin ordin MENCS nr.4742/10.08.2016
STATUTUL ELEVULUI


 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordin MENCS nr.5079/31.08.2016
ROFUIP

Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar de artă aprobat prin ordin MECTS 5569/07.10.2011
Regulament învăţământ de artă

Regulamentul de ordine interioară al Colegiului de Arte „Carmen Sylva” 
Regulament Intern 2017-2018


ORDIN pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educatiei Nationale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activitaţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar
Ordin regulament tabere revizuit 2016

ORDIN M.E.N. 3060 din 3 februarie 2014 - privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar
Ordin 3060 din 3 februarie 2014

Acordul părintelui sau tutorelui legal
ACORD