Anunț important

 

 

A N U N Ț  I M P O R T A N T

 

PENTRU ELEVIII CARE AU FOST DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBELE DE APTITUDINI:

MEDIA  FINALĂ  DE ADMITERE  LA COLEGIUL  DE  ARTĂ ”CARMEN SYLVA”  SE CALCULEAZĂ  DUPA SUSȚINEREA EXAMENULUI DE  EVALUARE  NAȚIONALĂ, CONFORM ORD. MEN NR. 4432/29.08.2014

Scroll to top