ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

A N U N Ț

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru

anul școlar 2021-2022,  perioada de însciere este 29 martie – 28 aprilie.

Actele necesare pentru copiii care au promovat testarea din 26.02.2021 sunt:

* Pentru copiii care împlinesc 6 ani până la 31.08.2021

–  adeverință cu vaccinuri de la medicul de familie

* Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada  01.09.2021-31.12.2021

– recomandare  de la gradiniță pentru înscrierea în clasa pregătitoare an școlar 2021-2022

– pentru copiii care NU au frecventat grădinița , este necesară adeverință de la CJRAE

– adeverință cu vaccinuri de la medicul de familie

NOTĂ:

Pentru validarea înscrierii, unul din părinți se va prezenta cu actele mai sus menționate

Anexa 1 Metodologie înscriere învățământ primar 2021-2022

Anexa 2 Calendar înscriere învățământ primar 2021-2022

OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar

Scroll to top