Important la înscrierea pentru admitere clasa a IX-a

Pentru detalii consultași site-ul de admitere

Cum se face inscrierea?

R: Inscrierea se face prin depunerea la secretariat, in baza unei programari realizate telefonic la numarul  0244 525786  , sau prin  transmiterea prin posta/ curier, cu confirmare de primire.

Ce am nevoie pentru inscriere?

R:

  • 5 studii după natură statică , alcătuind o mapă de lucrări format A3. Lucrarile nu se semneaza, nu se noteaza. Se vor aduce intr-o mapa A3 de plastic la secretariatul Colegiului de Artă.

  • 5 imagini ale unor lucrări proprii în format digital (scanate sau fotografiate), tematica lucrărilor depinde de specialitate.

NU scrieti numele sau orice altă informatie pe lucrări sau pe CD/DVD/Stick.

  • Documente de inscriere de la scoala de unde veniți

  • Recomandare de la profesorul de educatie plastica

Toate vor fi predate în perioada înscrierii la secretariatul unității de învățământ.

Cand se face înscrierea pentru examenul de admitere?

R: Perioada este 7-14 iunie 2021 conform Acestui document (pagina 6). Tot atunci se aduce și portofoliul de lucrări pe suport digital.

Când trebuie depus portofoliul de lucrări?

R: Perioada este 7-14 iunie 2021conform Acestui document (pagina 6). Tot atunci se face și înscrierea la secretariatul unității.

Scroll to top