PLANIFICARE LA PROBELE DE APTITUDINI CLASA A V-a SPECIALITATEA ARTE PLASTICE

ANUNȚ

 

Pentru testarea la  ARTE PLASICE cls. a V-a , probele din datele de 5.07.2021 și 7.07.2021 vor începe la ora 9,00.

Elevii sunt așteptați începând cu ora 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev .

 

 

A N U N Ț  FOARTE , FOARTE

 I M P O R T A N T 

LA PROBELE DE APTITUDINI (MUZICĂ, ARTE PLASTICE) NU SE ADMIT CONTESTAȚII  conform Ordinului nr. 5569/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă – art. 20.

Scroll to top