Metodologie organizare

 • DISPOZITII GENERALE
 • COORDONAREA ORGANIZĂRII SI DESFĂSURĂRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT
  • Comisia Natională de Bacalaureat
  • Comisia de bacalaureat judeteană/a municipiului Bucuresti
  • Comisia de bacalaureat judeteană/a municipiului Bucuresti
  • Comisia de bacalaureat din centrul de examen
  • Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare
  • Comisia regională/judeteană/a municipiului Bucuresti de contestatii
  • Accesul persoanelor în unitătile de învătământ liceal, în centrul de examen, în centrul zonal de evaluare si în centrul regional/judetean/ al municipiului Bucuresti de contestatii
  • Selectia cadrelor didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat
 • ORGANIZAREA EXAMENULUI NAłIONAL DE BACALAUREAT
 • ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR
 • CONTINUTUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT SI STABILIREA PROBELOR
 • ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PROBELOR
 • EVALUAREA CANDIDATILOR
 • STABILIREA REZULTATELOR FINALE SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR
 • DOCUMENTE DE EXAMEN SI ACTE DE STUDII
 • RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
 • DISPOZITII FINALE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top