ANUNȚ -PAZNIC PE DURATA DETERMINATĂ

  ANUNȚ 

COLEGIUL DE ARTĂ  “CARMEN SYLVA ” PLOIEŞTI
organizează în ziua de 15 MARTIE  2016, ora  10  ,concurs pentru
ocuparea unui PAZNIC  PE DURATA DETERMINATĂ,
       Condiții de inscriere pentru paznic:
– cetățenie română
– studii medii 
– curs de agent de pază și ordine 
– vechime în muncă 5 ani
– să nu fi suferit condamnări penale
– abilități de comunicare și lucru in echipă , gândire sistematică,dinamism , perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, initiativa
 
Probele de concurs
– lucrare scrisă 
– proba practică 
– interviu
 
Dosarul de concurs se va depune personal la sediul institutiei , biroul secretariat  si va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) curriculum vitae actualizat;
d) copie a actului de identitate, certificat naștere și căsătorie dacă este cazul; 
e) adeverință  medicală  eliberată de medicul de familie care atestă  starea de sănătăte a candidatului;
f) copii ale altor diplome si certificate care atestă  pregătirea candidaților;
g) adeverință  care să ateste vechimea totală  in muncă  sau carnetul de muncă- copie si original;
h) cazier judiciar;
 
Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoțite de documentele în original , pentru a se putea certifica valabilitatea  lor.
Vor fi înregistrate și vor intra în concurs doar dosarele complete.
Dosarele de concurs se primesc pâna la data de  11 MARTIE  2016 , ora 14.00, când expiră termenul  limită de depunere a dosarelor.
Relații suplimentare se pot obțin  la telefon : 0244525786
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top