COLEGIUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEŞTI ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS POST VACANT DE PAZNIC

COLEGIUL DE ARTĂ  ”CARMEN SYLVA” PLOIEŞTI

 ANUNŢĂ SCOATEREA  LA CONCURS

 

  • 1 POST VACANT , DE  PAZNIC,  STUDII MEDII

 

          Condiții de inscriere pentru paznic:

 

– cetățenie română

– studii medii

– curs de agent de pază și ordine

– vechime în muncă 5 ani

– să nu fi suferit condamnări penale

– abilități de comunicare și lucru in echipă , gândire sistematică, dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate, inițiativă

Probele de concurs

– lucrare scrisă

– proba practică

– interviu

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul instituției, biroul secretariat și va cuprinde următoarele documente:

  1. a) cerere de înscriere;
  2. b) curriculum vitae actualizat;
  3. d) copie a actului de identitate, certificat naștere și căsătorie dacă este cazul;
  4. e) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă  starea de sănătăte a candidatului;
  5. f) copii ale altor diplome si certificate care atestă pregătirea candidaților;
  6. g) adeverință care să ateste vechimea totală in muncă  sau carnetul de muncă- copie si original;
  7. h) cazier judiciar;

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi insoțite de documentele in originale, pentru a se putea certifica valabilitatea  lor.

Dosarele de concurs se primesc până la data de  05.04. 2018 , ora 16.00.

Proba scrisa  va avea loc in data de 17.04.2018  ora 10:00

Proba practica  va avea loc in data de  19.04.2018 ora 10:00

Interviul  va avea loc in data de  20.04.2018  ora 10:00

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0244/525786


Bibliografie :

Scroll to top