ANUNȚ

În perioada 22-24 iulie 2020, Comisia de admitere județeană:

  1. Rezolvă situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.

 

  1. Cazurile speciale ale absolvenţilor învăţământului gimnazial care au studiat în străinătate

 

(Conform art. 54 și art. 66 din ordinul MECTS Nr. 4802/31.08.2010 și Nr.4532/15.06.2020, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021)

 

PROGRAM:

Depunerea la Comisia de admitere județeană, a cererilor și documentelor justificative, de către părinții/tutorii elevilor aflați în una din situațiile de la punctele a), b) în perioada:

 

  • Miercuri, 22 iulie – 9.30 – 16.00
  • Joi, 23 iulie – 9.30 – 16.00

 

24 iulie 2020 – Afișarea la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova a deciziei Comisiei de admitere județene, referitoare la rezolvarea situațiilor speciale înregistrate

 

Precizare: toate documentele justificative medicale vor fi vizate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova

 

Cererile tip de înscriere se găsesc pe site-ul www.isj.ph.edu.ro sau la sediul ISJ Prahova.

 

 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. CONSTANTIN PISĂU

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE

 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

Inspector școlar,

Prof. Camelia Stroe-Bibescu

Scroll to top