Transfer de la alt liceu- examene diferente

Transferul de la altă unitate de învățământ la Colegiul de Arte „Carmen Sylva” se poate face numai în limita locurilor disponibile, dacă acestea există. La transfer se vor face echivalări și se vor da examene de diferență.

Aceste examene se stabilesc în funcție de locurile sunt disponibile.Probele de diferente se dau in funcție de anul în care se face transferul.

NOTĂ: Nota minimă de admitere este nota 6 ( șase), desenul este probă eliminatorie.


Acte necesare pentru înscriere transfer intersemestrial

 • copie după certificatul de naștere
 • adeverință de la școala de proveniență din care să rezulte că elevul a promovat semestrul I, media de promovare și nota la purtare
 • caracterizare semnată din partea dirigintelui, cu ștampila școlii
 • dosar de încopciat

Acte necesare pentru transfer între ani școlari

 • copie după certificatul de naștere
 • adeverință de la școala de proveniență din care să rezulte că elevul a promovat semestrul I, media de promovare și nota la purtare
 • caracterizare semnată din partea dirigintelui, cu ștampila școlii
 • dosar de încopciat

Arte Plastice – examene de diferență

Clasa a VI-a

 • Desen -studiu după natură statică – 2 ore
 • Culoare(pictură) – Compoziție cu personaje – 2 ore
 • Modelaj – compoziție ronde-bosse – 2 ore
 • Istoria artei – antichitate – 1

Clasa a X-a

 • Desen – studiu după material didactic (fragmente de ipsos: nas , gură, urechi, ochi) – 2 ore
 • Pictură – studiu după natură statică – 2 ore
 • Modelaj – studiu ronde-bosse în lut după material didactic (fragmente de ipsos: nas , gură, urechi, ochi) – 2 ore
 • Compoziție : ceramică, pictură, textile, etc, depinde de specialitate – 1 oră
 • Ed. Vizuală – manual clasa a IX-a – 1 oră
 • Perspectivă – reprezentare în spațiu – 1 oră
 • Istoria Artei – Antichitate – 1 oră

Arhitectură – examene de diferență

 • Desen – Studiu după natură statică, corpuri geometrice, obiecte și materialitate – 2 ore
 • Pictură – studiu după natură statică – 2 ore
 • Modelaj – compoziție corpuri geometrice realizate din lut – 2 ore
 • Desen proiectiv : reprezentarea în plan și epură a elementelor geometrice – 2 ore
 • R.O.F.A.( Relația Om-Forma-Ambient) – reprezentare elemente spațiale – 1 oră
 • Crochiuri – schițe de obiecte – 1 oră
 • Istoria Artei – antichitatea – 1 oră
 • Educație vizuală – manual de clasa a IX-a

Muzică – examene de diferență

Clasa I-a – Proba de aptitudini muzicale ( auz, ritm, memorie muzicală)

Clasa a III-a Începători (violă) – Proba de aptitudini muzicale ( auz, ritm, memorie muzicală)

Clasa II-IV Avansați – Probe:

 • Instrument (repertoriu la nivelul programei/clasei respective)
 • Teorie muzicală ( solfegiu, dicteu , test teoretic)

Clasa VI-VIII – probe:

 • Instrument (repertoriu la nivelul programei/clasei respective)
 • Teorie muzicală ( solfegiu, dicteu , test teoretic)
 • Istoria muzicii

Clasele X-XII – probe:

 • Instrument (repertoriu la nivelul programei/clasei respective)
 • Teorie muzicală ( solfegiu, dicteu , test teoretic)
 • Istoria muzicii
 • Pian tehnic
 • Muzică de cameră
 • Armonie ( clasa a XII-a)
 • Forme ( Clasa a XII-a)
Scroll to top