Rezultate finale la probele de aptitudini – admitere clasa a IX-a 2023 -2024

ARTE VIZUALE 

1. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.

3. Media finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase).

5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele I şi a II-a.

MUZICA

1. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru toate secțiile la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.

2. În cadrul probei de solfegiu la prima vedere comisia de examinare este alcătuită din doi profesori de specialitate studii teoretice, iar subiectele vor fi elaborate de către aceștia cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, cu respectarea precizărilor aferente fiecărei secții. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.

3. Proba a III-a din cadrul secției teoretice va fi evaluată de doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține proba (profesori de studii teoretice).

4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare. 5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat reprezintă media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II.

6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.

8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumentele de suflat, instrumentele de percuţie şi instrumentele populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.

9. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.


Rezultate Muzica DOWNLOAD

REZULTATE 2023 MUZICA

Rezultate Arhitectură DOWNLOAD

REZULTATE 2023 arhitectura

Rezultate Arte Plastice DOWNLOAD

REZULTATE 2023 Arte plastice
Scroll to top