Organizare si desfășurare – Arte Vizuale

 


Întâlnire de lucru a comisiei de jurizare, a organizatorilor şi profesorilor însoţitori – Duminică seara, Liceul de Artă ” Carmen Sylva” Ploieşti

 

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naţionale de Arte Vizuale, Arhitectură si Istoria Artelor – Luni, 2 Aprilie, Ora 17:30, la Palatul Administrativ, sala ”Europa” (intrarea B)

Expoziţie cu lucrările premiate – Joi, 5 Aprilie, ora 10:00, la Palatul Administrativ, Foaierul sălii ”Europa” (intrarea B)

Festivitatea de premiere a participanţilor la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură si Istoria Artelor Joi, 5 Aprilie, ora 11:00, la Palatul Administrativ, sala ”Europa” (intrarea b)

 


 

 

Precizari privind organizarea si desfășurarea Olimpiadei Naționale

de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor Ploiești

2-5 Aprilie 2012


Precizări de ordin general

Olimpiadele de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artei se desfăşoară in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare aprobat prin Ordinul M.E.C nr. 3109 din 28.01.2001,completate cu prezentele precizări specifice.

Tematica de concurs, la Olimpiadele de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artei, se bazează pe conţinuturile şi competenţele dezvoltate de disciplinele din Curriculumul Diferenţiat specific învăţământului vocaţional artistic de arte vizuale, arhitectură şi istoria artei, aplicate la temele de cercetare lansate de Comisiile Centrale de Organizare şi Evaluare, pe baza ofertei organizatorilor .

Olimpiadele de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artei se desfăşoară în două etape: etapa pe şcoală şi etapa naţională. Doar elevii câştigători ai etapei pe şcoală se califică pentru etapa naţională.

La Olimpiadele de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artei se organizează etapa naţională doar pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.

Perioada/perioadele de desfăşurare a fazei naţionale a olimpiadelor de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria se stabilesc, anual, de către MECT.

Pentru specializările care nu sunt reprezentate în cel puţin trei şcoli diferite, nu se organizează etapă naţională, întrucât nu au reprezentativitate la acest nivel.

Lista cu specializările la care se organizează fază naţională se comunică, anual, de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului la încheierea semestrului I.


Precizări privind numărul de participanţi şi conţinuturile probelor

· Pentru arte vizuale, la faza naţională participă, din fiecare şcoală, cate un elev pentru fiecare grupă de specializare din clasele a XI-a şi a XII-a.

· Pentru arhitectură şi pentru pictură de icoane la faza naţională participă câte un elev de clasă şi an de studiu.

· Pentru Istoria artei la faza naţională participă cate un elev de an de studiu


Probele din cadrul Olimpiadelor de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artei sunt următoarele:

arte plastice, decorative (inclusIv pictura de icoane), arte ambientale, arhitectură şi design:


PROBĂ ELIMINATORIE · STUDIU DUPĂ NATURĂ – DESEN

– pe suport de hârtie de desen în tehnica creion sau cărbune.

– dimensiunea colilor de concurs – 50×70 cm.

– subiectul se va decide, conform regulamentului, de Comisia Centrală de Organizare şi Evaluare.

– durata probei – 6 ore.

PROBĂ DE CREAŢIE ÎN SPECIALITATE · COMPOZIŢIE in specificul atelierului de specialitate

– pe suportul şi în tehnica alese de candidat.

– durata probei – 6 ore.

în cazuri excepţionale, comisia poate decide prelungirea duratei probei.


Istoria artei:


PROBĂ ELIMINATORIE· referat – pe o temă la sugestia comisiei şi cu referire obligatorie la conţinutul documentării.

– maxim 6 pagini de text şi schiţe.

– durata probei – 3 ore.

pentru a sublinia apartenenţa concurenţilor la profilul învăţământului preuniversitar de Arte vizuale, referatul va fi însoţit, în mod necesar, de schiţe ilustrative şi/sau explicative.

PROBĂ ÎN SPECIALITATE· Lucrare de sinteză

– subiectul se va decide, conform regulamentului, de către Comisia Centrală de Organizare şi Evaluare

– durata probei – 4 ore.


ALTE PRECIZĂRI


Evaluarea probelor se face printr-un punctaj de la 100 la 0 puncte, pe criterii afişate, la loc vizibil, în fiecare sală de concurs.

La proba de creaţie în specialitate/proba în specialitate participă doar concurenţii care au obţinut minimum 70 de puncte la proba eliminatorie.

La proba proba de creaţie în specialitate şi la proba în specialitate, la punctaj egal, pentru departajare, se va lua in considerare punctajul probei eliminatorii.

Conţinuturile probelor din cadrul olimpiadelor naţionale de arte plastice decorative, arte ambientale, arhitectură şi design si a celei de istoria artei se vor raporta la conţinuturile şi gradul de dificultate al probelotr similare din cadrul examenelor de admitere în învăţământul universitar.

Comisia Centrală de Corectare va fi formată, în exclusivitate, din cadre didactice universitare reprezentând cât mai multe centre universitare de profil. Acestora li se pot alătura, cu statut de invitat special, personalităţi artistice locale, critici de arta, ziarişti de specialitate etc.

Elevii participanţi la olimpiadele naţionale de arte plastice decorative, arte ambientale, arhitectură şi design si cea de istoria artei, vor desfăşura o documentare pe diferite trasee, alese de comisie din cele propuse de organizatori.

Mapa cu schiţe de documentare va fi prezentată, în selecţie sau integral alături de lucrarea de creaţie în specialitate.

Alături de materialele consumabile, incluse în logistica concursului (mapa de documentare şi două coli de hârtie de desen format 100 x 70), elevii participanţi îşi vor aduce materialele si ustensile specifice executării lucrărilor practice de specialitate.

Elevii proveniţi din învăţământul teologic, clasele de patrimoniu, ca şi cei proveniţi din clasele de arhitectură, filieră vocaţională, care doresc să participe la Olimpiadele de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artei, se vor supune regulamentului aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 3109 din 28.01.2001şi prezentelor precizări.

– Şcolile din care aceştia fac parte vor informa, în scris, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la începutul semestrului al II-lea despre intenţia de a trimite elevi la olimpiadă, în condiţiile prezentului regulament.

La etapa finală a Olimpiadele de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria artei, pot lua parte, cu statut de invitaţi speciali, şi elevi de etnie română ai învăţământului de artă, din ţările vecine României.

Pentru premiile I, II şi III participa lucrările care au obţinut minimum 90 de puncte. Se pot acorda si menţiuni, dar numai lucrărilor care au întrunit minim 80 de puncte.

Unităţile şcolare cu profil artistic, de arte vizuale, arhitectură sau cele cu profil teologic clase de patrimoniu – pictură de icoane vor desfăşura toate etapele Olimpiadei de Arte vizuale şi Istoria artei conform prezentelor precizări.

Scroll to top